Sprawozdanie z wykonania budżetu

(sprawozdania można otworzyć w darmowej przeglądarce pdf kliknij tutaj w celu pobrania),

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

       - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów za I kwartał 2016 (158kB) pdf ,
- Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków za I kwartał 2016 (289kB) pdf ,
- Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za I kwartał 2016 (73kB) pdf ,
- Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I kwartał 2016 (78kB) pdf ,
        - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za I kwartał 2016 (83kB) pdf

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok


      - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok (1449kB) pdf ,
        - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów za I kwartał 2015 (163kB) pdf ,
        - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów za II kwartał 2015 (6061kB) pdf ,
        - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów za III kwartał 2015 (184kB) pdf ,
       
- Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów za IV kwartał 2015 (185kB) pdf ,
      - Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków za I kwartał 2015 (281kB) pdf ,
      - Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków za II kwartał 2015 (7424kB) pdf ,
      - Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków za III kwartał 2015 (300kB) pdf ,
      - Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków za IV kwartał 2015 (301kB) pdf ,
      - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za I kwartał 2015 (73kB) pdf ,
      - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za II kwartał 2015 (1099kB) pdf ,
      - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za III kwartał 2015 (73kB) pdf ,
      - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za IV kwartał 2015 (73kB) pdf ,
      - Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I kwartał 2015 (80kB) pdf ,
      - Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kwartał 2015 (1189kB) pdf ,
      - Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za III kwartał 2015 (79kB) pdf ,
      - Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kwartał 2015 (79kB) pdf ,
      - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za I kwartał 2015 (84kB) pdf ,
      - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za II kwartał 2015 (1206kB) pdf ,
      - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za III kwartał 2015 (84kB) pdf ,
      - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kwartał 2015 (87kB) pdf ,
      - Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za 2015 rok (72kB) pdf

   

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

      - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok (804kB) pdf
      - Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I kwartał 2014 (1165kB) pdf
      - Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kwartał 2014 (1201kB) pdf
      - Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za III kwartał 2014 (80kB) pdf
      - Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kwartał 2014 (1187kB) pdf
      - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za I kwartał 2014 (1072kB) pdf
      - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za II kwartał 2014 (1098kB) pdf
      - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za III kwartał 2014 (73kB) pdf
      - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za IV kwartał 2014 (1086kB) pdf
      - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za I kwartał 2014 (1177kB) pdf
      - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za II kwartał 2014 (1209kB) pdf
      - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za III kwartał 2014 (84kB) pdf
      - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kwartał 2014 (1434kB) pdf
      - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów za I kwartał 2014 (5126kB) pdf
      - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów za II kwartał 2014 (3207kB) pdf
      - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów za III kwartał 2014 (175kB) pdf
      - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów za IV kwartał 2014 (6291kB) pdf
      - Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków za I kwartał 2014 (6795kB) pdf
      - Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków za II kwartał 2014 (7491kB) pdf
      - Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków za III kwartał 2014 (293kB) pdf
      - Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków za IV kwartał 2014 (7466kB) pdf
      - Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za 2014 rok (715kB) pdf

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok

- Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok (666kB) pdf
      - Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I kwartał 2013 (448kB) pdf
      - Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kwartał 2013 (446kB) pdf
      - Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za III kwartał 2013 (435kB) pdf
      - Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kwartał 2013 (800kB) pdf
      - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za I kwartał 2013 (573kB) pdf
      - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za II kwartał 2013 (574kB) pdf
      - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za III kwartał 2013 (577kB) pdf
      - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za IV kwartał 2013 (1068kB) pdf
      - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za I kwartał 2013 (626kB) pdf
      - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za II kwartał 2013 (634kB) pdf
      - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za III kwartał 2013 (633kB) pdf
      - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kwartał 2013 (1413kB) pdf
      - Sprawozdanie jednostkowe: Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kwartał 2013 (2307kB) pdf
      - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów za I kwartał 2013 (2904kB) pdf
      - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów za II kwartał 2013 (3023kB) pdf
      - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów za III kwartał 2013 (3322kB) pdf
      - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów za IV kwartał 2013 (3326kB) pdf
      - Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków za I kwartał 2013 (6290kB) pdf
      - Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków za II kwartał 2013 (6632kB) pdf
      - Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków za III kwartał 2013 (6895kB) pdf
      - Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków za IV kwartał 2013 (6517kB) pdf
      - Rb-PDP sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2013 (523kB) pdf

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok

     - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r.     
     - Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I kwartał 2012 (852kB) pdf ,
     - Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kwartał 2012 (839kB) pdf ,
     - Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za III kwartał 2012 (452kB) pdf ,
     - Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kwartał 2012 (872kB) pdf
     - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za I kwartał 2012 (1109kB) pdf ,
     - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za II kwartał 2012 (576kB) pdf ,
     - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za III kwartał 2012 (584kB) pdf ,
     - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za IV kwartał 2012 (1115kB) pdf ,
     - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za I kwartał 2012 (1182kB) pdf ,
     - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za II kwartał 2012 (619kB) pdf ,
     - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za III kwartał 2012 (636kB) pdf
     - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kwartał 2012 (1210kB) pdf ,
     - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów za I kwartał 2012 (5168kB) pdf ,
     - Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za II kwartał 2012 (3014kB) pdf ,
     - Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za III kwartał 2012 (6025kB) pdf ,
     - Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za IV kwartał 2012 (3321kB) pdf ,
     - Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków za I kwartał 2012 (6527kB) txt
     - Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za II kwartał 2012 (6284kB) pdf ,
     - Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za III kwartał 2012 (6561kB) pdf ,
     - Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za IV kwartał 2012 (6512kB) pdf ,
     - Rb-PDP sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2012 (523kB) pdf


Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok
     - Sprawozdanie z 2011 rok (629kB) pdf ,
     - Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I kwartał 2011 (833kB) pdf ,
     - Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kwartał 2011 (845kB) pdf ,
     - Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za III kwartał 2011 (856kB) pdf ,
      
- Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie roczne 2011 (856kB) pdf ,
     - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za I kwartał 2011 (1090kB) pdf ,
     - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za II kwartał 2011 (1108kB) pdf ,
     - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za III kwartał 2011 (1114kB) pdf ,
     - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za IV kwartał 2011 (1097kB) pdf ,
     - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za I kwartał 2011 (1168kB) pdf ,
     - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za II kwartał 2011 (1188kB) pdf ,
     - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za III kwartał 2011 (1196kB) pdf ,
     - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kwartał 2011 (1205kB) pdf ,
     - Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów (6034kB) pdf ,
     - Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków (8728kB) plik ,
    

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok
     - Sprawozdanie za 2010 rok (709kB) pdf ,
     - Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I kwartał 2010 (189kB) pdf ,
     - Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kwartał 2010 (188kB) pdf ,
     - Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za III kwartał 2010 (854kB) pdf ,
     - Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie roczne 2010 (853kB) pdf ,
     - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za I kwartał 2010 (1123kB) pdf ,
     - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za II kwartał 2010 (1120kB) pdf ,
     - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za III kwartał 2010 (1111kB) pdf ,
     - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za IV kwartał 2010 (1101kB) pdf ,
     - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za I kwartał 2010 (1202kB) pdf ,
     - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za II kwartał 2010 (1203kB) pdf ,
     - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za III kwartał 2010 (1194kB) pdf ,
     - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kwartał 2010 (1193kB) pdf ,
     - Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów (6659kB) pdf ;
     - Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków (2457kB) pdf


Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok
     - Sprawozdanie za 2009 rok (1589kB) pdf
     - Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I kwartał 2009 (280kB) pdf ,
     - Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kwartał 2009 (298kB) pdf ,
     - Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za III kwartał 2009 (194kB) pdf ,
     - Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie roczne 2009 (868kB) pdf ,
     - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za I kwartał 2009 (897kB) pdf ,
     - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za II kwartał 2009 (896kB) pdf ,
     - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za III kwartał 2009 (895kB) pdf ,
     - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za IV kwartał 2009 (890kB) pdf ,
     - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za I kwartał 2009 (1414kB) pdf ,
     - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za II kwartał 2009 (1487kB) pdf ,
     - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za III kwartał 2009 (1418kB) pdf ,
     - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kwartał 2009 (1416kB) pdf ,
     - Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów (5970kB) pdf ,
     - Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków (2307kB) pdf


Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok
     - Sprawozdanie za 2008 rok (1492kB) pdf ,
     - Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I kwartał 2008 (182kB) pdf ,
     - Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kwartał 2008 (81kB) pdf ,
     - Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za III kwartał 2008 (867kB) pdf ,
     - Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie roczne 2008 (174kB) pdf ,
     - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za I kwartał 2008 (896kB) pdf ,
     - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za II kwartał 2008 (896kB) pdf ,
     - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za III kwartał 2008 (891kB) pdf ,
     - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za IV kwartał 2008 (891kB) pdf ,
     - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za I kwartał 2008 (1413kB) pdf ,
     - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za II kwartał 2008 (1412kB) pdf ,
     - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za III kwartał 2008 (1414kB) pdf ,
     - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kwartał 2008 (1423kB) pdf ,
     - Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów (6274kB) pdf ,
     - Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków (2273kB) pdf


Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok
    - Sprawozdanie za 2007 rok (296kB) pdf ,
    - Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I kwartał 2007 (419kB) pdf ,
    - Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kwartał 2007 (1241kB) pdf ,
    - Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za III kwartał 2007 (408kB) pdf ,
    - Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie roczne 2007 (186kB) pdf ,
    - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za I kwartał 2007 (1148kB) pdf ,
    - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za II kwartał 2007 (1146kB) pdf ,
    - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za III kwartał 2007 (1147kB) pdf ,
    - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za IV kwartał 2007 (1147kB) pdf ,
    - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za I kwartał 2007 (2599kB) pdf ,
    - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za II kwartał 2007 (2602kB) pdf ,
    - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za III kwartał 2007 (2604kB) pdf ,
    - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kwartał 2007 (2621kB) pdf ,


Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok
     - Sprawozdanie za 2006 rok (309kB) pdf ,
     - Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I kwartał 2006 (238kB) pdf ,
     - Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kwartał 2006 (1210kB) pdf ,
     - Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za III kwartał 2006 (440kB) pdf ,
     - Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie roczne 2006 (673kB) pdf ,
     - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za I kwartał 2006 (1152kB) pdf ,
     - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za II kwartał 2006 (1148kB) pdf ,
     - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za III kwartał 2006 (1148kB) pdf ,
     - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności roczne 2006 (1154kB) pdf ,
     - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za I kwartał 2006 (2368kB) pdf ,
     - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za II kwartał 2006 (2602kB) pdf ,
     - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za III kwartał 2006 (2602kB) pdf ,
     - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kwartał 2006 (2606kB) pdf ,


Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok
     - Sprawozdanie za 2005 rok (166kB) pdf ,
    
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok
     - Sprawozdanie za 2004 rok (117kB) pdf ,  Wytworzył: Piotr Gustyn (18 września 2006)
Opublikował: Administrator (18 września 2006, 14:09:32)

Ostatnia zmiana: Piotr Sałasinski (14 czerwca 2016, 10:26:10)
Zmieniono: dodanie sprawozdania za I kwartał 2016 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7467

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij