Wybory ławnika

Nowe przepisy dotyczące zgłaszania kandydatów na ławnika zgodnie z ustawą z dnia 
            15 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
                                             (ustawa weszła w życie dnia 14 czerwca 2011r.)
 
     Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy określił liczbę 1 ławnika potrzebną Sądowi Rejonowemu w Tucholi na nową kadencję 2012-2015.
     Kandydatów na ławnika mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku.
 
     Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
  1)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  2)  jest nieskazitelnego charakteru,
  3)  ukończył 30 lat,
  4)  jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
  5)  nie przekroczył 70 lat,
  6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
  7)  posiada co najmniej wykształcenie średnie.
 
     Zgłoszenia kandydatów na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego dostępny jest:
-  w sekretariacie Urzędu Miejskiego lub w biurze Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim,
-  na stronie www.bip.kamienkrajenski.pl 
 
     Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego. 
     Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.
     Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. 
 
     Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia. 
 
     Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
 
     Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika należy złożyć w biurze Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim do 30 czerwca 2011 roku.
 
INFORMACJI w sprawie wyborów ławnika oraz trybu zgłaszania kandydatów na ławnika udziela Sekretarz Miasta i Gminy Kamień Krajeński.

Pliki do pobrania:
Karta zgłoszenia (57kB) BIP w JST - Gmina Kamień Krajeński
Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika (75kB) BIP w JST - Gmina Kamień Krajeński

Wytworzył: Izabela Turzynska (20 maja 2011)
Opublikował: Marcin Stasierowski (20 maja 2011, 14:14:41)

Ostatnia zmiana: Marcin Stasierowski (15 czerwca 2011, 14:15:40)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4310

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij